تخفیف ویژه!
کد شناسه :93638

جك:داستان واقعاواقعي جك ولوبياي سحرآميز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جك:داستان واقعاواقعي جك ولوبياي سحرآميز - «جك» پسر شر و شيطان روستا، دلش يك ماجراجويي حسابي مي خواست تا اين كه غول ها به مزرعه شان حمله كردند. آن ها هر چه را داشتند و نداشتند، ويران و غارت كردند و پدرش را هم همراه خودشان بردند. جك آماده ي سفري پرماجرا براي نجات پدرش شد و جك تصميم گرفت تا تنها دارايي شان را با يك مشت لوبيا عوض كند تا بتواند با درخت لوبياي سحرآميز به سرزمين غول ها برسد. گرچه قلمروي غول ها زمين تا آسمان با دنياي جك فرق مي كند، اما خب خوش گذراني هاي خودش را دارد، شنا در پودينگ، پرتاب با قاشق و سواري روي موش هاي غول پيكر. خواهر كوچكتر جك نيز در اين راه به او ملحق مي شود تا سفري پرماجرا و صدالبته خطرناك را رقم بزنند و...