تخفیف ویژه!
کد شناسه :93632

شخصيت سازي با نظم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شخصيت سازي با نظم - همه ي ما در زندگي داراي اهدافي هستيم و اميدواريم كه به آن ها دست پيدا كنيم. متاسفانه اغلب ما مهارت ديسيپلين شخصي را آن قدر كه لازم است در خود پرورش نداده ايم تا به ما كمك كند تا چيزي را دنبال كنيم كه هدفمان را به واقعيت نزديك تر مي كند. گاهي اشتياق خود را از دست داده و تنها به انجام كارهايي ادامه داده ايم كه در انتها به هدفمان منتهي مي شوند. اين كتاب، مهارت انضباط شخصي را در حد يك استاد به شما آموزش خواهد داد. هدف از آموزه هاي اين كتاب راهنما، جلوگيري از حواس پرتي هايي است كه مانع دستيابي به هدف و پيشرفت انضباطي شما مي شود و...