تخفیف ویژه!
کد شناسه :93621

آري به زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آري به زندگي - وجود اين كتاب معجزه اي كوچك است. مطالب تشكيل دهنده ي آن براساس سخنراني هاي دكتر «ويكتور فرانكل» روانپزشك، در سال 1946 يعني يازده ماه پس از آزادي وي از اردوگاه كار اجباري و كمي قبل از در آستانه ي مرگ بودنش تنظيم شده است. سخنراني ها توسط فرانكل به شكل كتاب گردآوري و در همان سال براي اولين بار توسط «فرانتس دوتيك» منتشر شد. عبارت (آري به زندگي) از متن آوازي گرفته شده بود كه گاهي توسط زندانيان برخي از چهار اردوگاهي كه او زنداني اش بود، از جمله اردوگاه بدنام بوخنوالد، با نجوا خوانده مي شد تا نگهبانان عصباني نشوند. آن آواز خواستگاهي عجيب داشت و...