تخفیف ویژه!
کد شناسه :93613

ناشناخته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ناشناخته - اغلب ما بخش هوشيار مغزمان را مسئول اعمالمان مي دانيم، اما همان طور كه «ديويد ايگلمن» مي گويد: اين تنها نوك كوه يخ شناور است. در واقع ذهن هشيار ما، تنها مسئول بخش كوچكي از عملكرد مغز است. وقتي از دست خودتان عصبي هستيد، دقيقا چه كسي از دست چه كسي عصبي است؟ چرا «ويليام داگلاس» ادعا مي كند مي تواند هاكي بازي كند، در حالي كه همه مي دانند او بعد از سكته مغزي فلج شده است؟ چرا «توماس اديسون» فيلي به نام «تاپسي» را با جريان برق مي كشد؟ «مل گيبسون» مستي كه ضد يهود است و مل گيبسون هوشياري كه به خاطر رفتار يهود ستيزانه اش پوزش مي خواهد، كدام يك مل گيبسون واقعي است؟ چرا رقصنده ها در زمان هاي خاصي از ماه درآمد بيشتري دارند؟ چرا وسوسه مي شويم رازي را لو دهيم و....