تخفیف ویژه!
کد شناسه :93610

چرا عاشق مي شويم؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا عاشق مي شويم؟ - «هلن فيشر» با گروهي از دانشمندان، مغز عشاق بسياري را اسكن مي كند و نشان مي دهد در حين فرايند عاشق شدن، نواحي خاصي از مغز روشن مي شوند و جريان خون در اين نواحي شدت مي يابد. او نشان مي دهد عشق نه تنها احساس، كه محركي قدرتمند هم چون گرسنگي است. هلن فيشر حتي به پديده عشق در حيوانات هم مي پردازد و نشان مي دهد عشق در مراحل تكامل در مغز ما نهادينه شده است و نه يك انتخاب، كه مرحله اي از رشد فردي است و...