تخفیف ویژه!
کد شناسه :93607

بيگ بنگ، فلسفه و خدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيگ بنگ، فلسفه و خدا - آيا نظريه ي انفجار بزرگ درست است؟ نظريه ي بيگ بنگ به لحاظ فلسفي و از ديدگاه اديان به تاييد كدام نتايج مي انجامد؟ آيا خدا وجود دارد؟ آيا وجود خدا با داده هاي علمي و دلايل عقلي ومنطقي اثبات مي شود؟ پاسخ هايي كه به فراخور اين پرسش ها داده خواهد شد در اين كه به چيز باور داشته باشيم و نيز در خصوص اين كه آيا حيات مفهومي دارد يا خير، نتايج مهمي به همراه خواهد داشت. تئوري بينگ بنگ با نشان دادن وجود نيستي پيش از هستي و تولد جهان از عدم به عنوان بزرگ ترين اكتشافات علمي قرن لقب گرفته است و...