تخفیف ویژه!
کد شناسه :93606

ليوان ها و پيپ ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ليوان ها و پيپ ها - من اين پنجره را به شدت دوست دارم. به هواي پشت آن محتاجم. محتاجم به رنگ كبوترها، به ديدن جنب و جوش گربه ها، به درك قطره هاي باران و تماشاي عبور ماه از فراز دودكش ها. من اين پنجره را با خود خواهم برد. مي گذارمش وسط كله ام، حتي اگر گوشه هاي تيز چارچوبش ديواره هاي مغزم را بخراشد. داشتن چنين پنجره اي حق من است. اصلا حق هر انساني است كه يك پنجره ي دلخواه داشته باشد و...