تخفیف ویژه!
کد شناسه :93600

نقشه هایی برای گم شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نقشه هایی برای گم شدن - با جستارهای «ربکا سولنیت» که رو به رو شدم تصور اولیه ام این بود که قرار است نقشه ای بدهد برای تعادل درونی و ذهنی، برای پیدا کردن مسیری در بلاتکلیفی ها و هزارتوی زندگی روزمره. اما هرچه پیش رفتم، دیدم نه به دنبال جواب است و نه مقصد خاصی؛ نقشه هایی که به دستت می دهد برای پیدا کردن مسیر نیستند، که در واقع نگاهی نو به جهان پیرامون اند تا بتوانی در عدم قطعیت زندگی کنی و دوام بیاوری بدون آن که سعی کنی مرز افق های دوردست و ناشناخته را از هم تمیز بدهی. سولنیت حتی در ساختار متنی هم به جهان بینی خودش وفادار است و...