تخفیف ویژه!
کد شناسه :93595

كتاب نص النصوص درشرح فصوص الحكم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نص النصوص درشرح فصوص الحكم - شيخ «سيد حيدر آملي» بر اين كتاب شرحي در پنج مجلد نگاشته است. براساس آن چه در مقدمه آمده است: اين اثر بزرگ ترين شرحي است كه يك عارف شيعي در قرن هشتم هجري نگاشته است. قلمي فصيح و بليغ و روان و شيرين دارد كه گواه ذوق و لطافت و طبع اوست. با «شيخ اكبر محي الدين بن عربي» هم زبان و هم دل است و جز در باب ولايت و خاتميت ولايت مطلقه و مقيده، كه جانب عقايد اجداد بزرگوار خود را گرفته، با شيخ همراه و هم افق است يكي از ابتكارات زيباي او در شرح فصوص ترسيم جداول و دوايري است كه بدان مباهات مي كند. در اين كتاب بيست و هشت ترسيم هندسي زيبا وجود دارد كه به نحوي ماهرانه مباحث هر فصل را در ضمن جداول و دواير آن خلاصه كرده است و...