تخفیف ویژه!
کد شناسه :93592

شيدايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شيدايي - مردم پنداشت هايي متفاوت از رفاه دارند، اما اساسا شما زماني احساس خوب بودن مي كنيد كه خوشحال باشيد. وقتي خوشحاليد، حتي اگر از نظر جسمي بيمار باشيد، هنوز، احساس خوب بودن مي كنيد. يا به عبارت ديگر، آن چه رفاه بشري مي ناميد صلح طلب بودن و شادمان بودن است؛ اما گاهي، پايه هاي زندگي خود را گم مي كنيد؛ به پايه ها چنگ نزديد. اگر چه خوشبختي بسيار مهم و اساسي است، اما ظاهرا براي اكثر مردم دير فهم و فرار است و...