تخفیف ویژه!
کد شناسه :93572

رساله راحه الارواح

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رساله راحه الارواح - اين كتاب به طور کلي، در رديف «نصيحة الملوک» ها و سياست نامه ها قرار مي گيرد. سياست نامه نويسي سابقه اي طولاني در ادبيات فارسي دارد و ريشه آن به ادبيات اندرزي دوره پيش از اسلام مي رسد. در اين گونه کتاب ها نويسنده مباني و اصولي را که پادشاه بايد در اداره کشور مراعات کند، ياد آوري مي کند. نوع ادبي «کارنامه» را که نوشتن آن در ادبيات پهلوي رايج بود و به شکلي ديگر در شاهنامه استمرار يافت، مي توان از انواع سياست نامه محسوب کرد. سياست نامه ها را از لحاظ داستان پردازي و نقش و اهميت داستان در آن ها به دو گروه کلي مي توان تقسيم کرد: در گروه اول نويسنده يکي از ضروريات ملک داري را شرح مي دهد و سپس براي اثبات آن داستاني نقل مي کند. برخي از کتاب هاي اين گروه داستان هاي بيشتري دارند مانند سياست نامه ي خواجه نظام الملک، و برخي داستان هاي کمتري دارند مانند نصيحة الملوک امام محمد غزالي. گروه دوم از اساس بر داستان استوار هستند مانند مرزبان نامه، سندبادنامه و بختيارنامه. راحة الارواح در گروه دوم قرار مي گيرد. در اين گروه نيز توجه مؤلفان مختلف به اصل داستان و داستان پردازي متفاوت است. مثلا بختيارنامه به ويژه روايت هاي ساده آن، از لحاظ داستان پردازي بسيار برجسته تر از نمونه هاي ديگر است و...