تخفیف ویژه!
کد شناسه :93568

مصائب جنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مصائب جنگ - مصائب جنگ - يكي از تاثير گذار ترين آثار «فرانسيسكو گويا» و نيز يكي از شاهكارهاي هنري تمدن غرب، مجموعه اي است كه پس از مرگ گويا مصائب جنگ ناميده شد. شخصيت پردازي هاي ناب و صحنه هاي خشن و گزنده اين تصاوير كيفر خواستي بصري است عليه جنگ و دهشت هاي آن. شورش اسپانيا در 1808 به جنگ سهمگين شبه قاره ايبري با فرانسه دوران ناپلئون كشيده شد و گويا كه خود شاهد نبرد خونين و قحطي هولناك مادريد بود يا به واسطه روايت هاي دوستان و هم عصرانش از آن مطلع شده بود، از 1810 تا 1820 در مجموعه آثار ايچينگ اش صحنه هاي جاودانه از اين وقايع خلق كرد و...