تخفیف ویژه!
کد شناسه :93564

فرهنگ صلح چشم انداز زنانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ صلح چشم انداز زنانه - در هزاره سوم، مشاركت كامل زنان در تحولات اجتماعي و اقتصادي و روند دموكراتيك سازي در سطح ملي و بين المللي يك پيش نياز اخلاقي و بنيان عدالت و حقوق بشر بوده و در تمامي جهان به يك ضررورت تبديل شده است. خشونت و سركوب در چارچوب خودكامه گري شكست خورده است. ترديد وجود ندارد كه موازنه نوين بر پايه عدالت جنسيتي، موجب ارتقا و گسترش صلح رشد صلح مي شود. در جهان امروز رشد خشونت افزايش تنش ها، نابرابري اجتماعي و به حاشيه راندن مداوم حضور زنان، جدي ترين تهديدات عليه زنان بوده و موجب تباه ساختن نبوغ و خلاقيت انساني مي شود. بنابراين بصيرت، هوش، انرژي و تجربيات زنان براي خلق جهاني عادلانه تر، مرفه تر و صلح آميز تر ضروري است و...