تخفیف ویژه!
کد شناسه :93562

خودت را درمان كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خودت را درمان كن - بزرگ ترين مانع بهره بردن از قدرت خود درماني اين است كه بدانيم بايد به چه چيزي رسيدگي كنيم به بيان ديگر نحوه درمان شدن را بفهميم. خواه احساس عدم تعادل احساسي داشته باشيد يا آن عدم تعادل ها در كالبد جسمي تان ، اثر گذار بوده باشند، اين مسأله انكار ناپذير است.«ايمي بي شر» درمانگر و كارشناس شفاي تن و روان است. ايمي از روش هاي درماني براي كمك به كساني استفاده مي كندكه با چالش هاي فيزيكي و عاطفي رو به رو هستند. ايمي با بخش روان پزشكي دانشگاه استنفورد، بيمارستان نيويورك و مراكز متعدد همكاري كرده است.