تخفیف ویژه!
کد شناسه :93553

سام و حيوان خانگي اش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سام و حيوان خانگي اش - «سام» يك حيوان خانگي جديد دارد. حيوان خانگي سام، خشم است و آن را توي زمين بازي پيدا كرده است. سام ابتدا از آشنايي با خشم خوشحال مي شود، اما پس از مدتي، ديگر نمي تواند خشم را كنترل كند و دلش مي خواهد از شرش خلاص شود. خشم آنقدر كارهاي وحشتناك مي كند كه سام مجبور مي شود راهي براي كنترلش پيدا كند. سام راه هاي فراواني را براي كنترل خشم امتحان مي كند، اما خشم مهار شدني نيست. آيا سام مي تواند راهي براي كنترل خشمش پيدا كند؟ و...