تخفیف ویژه!
کد شناسه :93552

قصه هاي كوچك ازاحوال موسيقيدانان بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه هاي كوچك ازاحوال موسيقيدانان بزرگ - درباره موسيقي و موسيقي دانان، داستان ها و روايت هاي فراواني گفته مي شود. اساس برخي از اين داستان ها در آغاز رويداد كوچكي بيش نبوده، ولي چون زبان به زبان گشته به صورت حكايات اغراق آميز درآمده است و بعضي نيز با توجه به اوضاع و احوال زمان، في البداهه پديدار شده. بسياري از اين داستان ها بدون ترديد با واقعيت قرين است. به هر تقدير چه واقعي و چه ساختگي باشند، جملگي اين داستان ها و روايت ها در عرصه موسيقي و زندگي موسيقي دانان، براي خود مقبوليتي يافته اند و....