تخفیف ویژه!
کد شناسه :93550

شاهراه شريعت آن جلد چهارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهراه شريعت آن جلد چهارم - حكمت (خرد) عالي ترين كيفيتي است كه روح مي تواند در خويش به ظهور برساند با يافتن اين خرد تمامي آرزوهاي متعلق به جهان هاي مادي را از دست مي دهد آن روح ديگر آرزوي چيزي در سر ندارد زيرا مي داند چنين آرزويي تا چه حد ابلهانه است. او با اصل خرد در جهان زيبا گرايي به سر مي برد و با متخيله اش به پيش مي تازد و...