تخفیف ویژه!
کد شناسه :93548

شاهراه شريعت آن جلد دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهراه شريعت آن جلد دوم - آن هنگام كه شخص يا به اين وضعيت تعادل (ساختار ذهني عاطفي كه به راحتي دچار ناهنجاري مي شود آن ها را از ناهنجاري پاكسازي مي كند) دست يافت و يا اشتياق سوزان براي رسيدن به خدا داشت، (ايجاد ساختار ادراكي و فهم) آماده است كه يك جوينده در طريق عشق باشد و...