تخفیف ویژه!
کد شناسه :93529

قصه هاي جورواجور 2-كت وشلوار بازيگري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي جورواجور 2-كت وشلوار بازيگري - بخشي از كتاب: رفتم سروقت خياط. شلوار را زيادي كوتاه كرده بود. خياط توپيد: بيا پسر، چرت نگو. اين همون پارچه ايه كه از شلوارت بريدم. پس چي؟ چرا اينطوري شده بود. مامان مي گويد: پسر جان، چرا گريه مي كني؟ من كه دلم نيامد شلوارت بلند بماند ، نصف شبي رفتم و ده سانتش را برايت كوتاه كردم. ولي از من مي شنوي، بازيگري خوب نيست. مي روم توي اتاق و بلند تر گريه مي كنم. خواهرم مي گويد: گريه چرا؟ حيف كه دل نازكم! دلم نيامد شلوارت بلند بماند. هر چند نقش بدي را بازي مي كني، ديشب شلوارت را بيست سانت كوتاه كردم. خوب شده بود؟ ولي از من مي شنوي، آدم نبايد با هيچ بهانه اي حاضر شود به ظلم خدمت كند. بابا ولم كنيد... اخراج شدم... حالا شلوارت خوب شده بود؟ و...