تخفیف ویژه!
کد شناسه :93493

تيره بختان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تيره بختان - بخشي از كتاب - ديشب خيلي خوشحال بودم. بيش از اندازه خوشحال بودم! براي نخستين بار در زندگي تان، عزيز دلرباي من، درست همان كاري را كرديد كه من مي خواستم. ساعت هشت شب بود كه بيدار شدم. رفتم شمعي آوردم، كاغذهايم را مرتب كردم و داشتم قلمم را مي تراشيدم كه يك باره سرم را بلند كردم، دلم سخت مي تپيد، سرانجام دانستيد كه من چه مي خواهم و آرزوي اين دل بيچاره ام چيست! درست همان طوري كه گفته بودم گوشه پرده پنجره تان را به گلدان گل حنا گره زده بوديد. حتي به نظرم رسيد كه لحظه اي آن صورت دل انگيزتان توي پنجره ظاهر شد. انگار دزدانه نگاه مي كرديد و در فكر من بوديد و...