تخفیف ویژه!
کد شناسه :93492

زوزه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب زوزه - شعر بلند زوزه به عنوان مانفيست ادبي نسل بيت بيانگر جوهره ي اين نسل و انتقادي است از جامعه ي معاصر آمريكا،«گينز برگ» در مقام شاعري ژرف نگر با تمايلات آشكار سياسي، با كنار هم قرار دادن اين عناصر و اجزاي به ظاهر نا متجانس، شعري آفريده كه از اعماق آن صداي عاصي و حزن آلود نسلي مطرود به گوش مي رسد؛ با زباني كه لحن آگاه خطابي و چون بيانه اي پرشور است، گاه ضعيف و نالان و گاه گويي بندهايي ست از كتاب مقدس و...