تخفیف ویژه!
کد شناسه :93488

پي پي جوراب بلند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پي پي جوراب بلند - بخشي از كتاب: «طامي» و «آنيكا» فردا بايد برن طولد پي پي. لباس: حر چي دلطون خاس. اين كارت دعوت از طرف يك دختر جوراب بلند كفش گنده چيز پيدا كن قوي است كه مي تواند اسبش را با دست بلند كند و هيچ جدول ضربي را هم حفظ نكند. او دختر فرشته و پادشاه آدمخوار ها است و در كلبه ويله كولا تنها زندگي مي كند. البته تنهاي تنها نيست. يك مهمون به نام آقاي «نيلسون» يك اسب و دو دوست به نام «تامي» و «آنيكا» دارد. پي پي براي نوشتن اين كارت خيلي زحمت كشيده است. با اين كه بيش تر كلمه ها غلط نوشته شده، شما هم مثل تامي و آنيكا معني آن را كاملا مي فهميد، نه؟ و...