تخفیف ویژه!
کد شناسه :93486

گيسوانت طلا و چشمانت زمرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گيسوانت طلا و چشمانت زمرد - بخشي از كتاب: شيري يا روباه؟ مادر در خانه را به روي او باز كرده بود. شير، شير. نمره ها را به تخته ي اعلانات زده بودند، آخرين امتحان هايي بود كه داده بود. از زيبايي شناسي نمره ي خوب آورده بود و از سخن سنجي نمره ي قبولي. قاسم هم نمره هاي قبولي آورده بود. زديم تو گوش ليسانس آقاي نويسنده بعد از اين. گفتم امشب ژيلا خانم با اون بطري هاي رويا زاش بياد و به خودمون سور بديم. از دانشكده كه بيرون آمدند، قاسم رفت بالاي سكويي و رو به در آن ايستاد و گفت: اي قبله ي حاجات، اي برآورنده ي آرزوها، بر تو سپاس باد كه نياز ما رو برآوردي و ما رو به مرتبه علو ليسانس مفتخر كردي و...