تخفیف ویژه!
کد شناسه :93485

جايگاه حقوقي غيرمسلمانان درفقه شيعه وقوانين ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جايگاه حقوقي غيرمسلمانان درفقه شيعه وقوانين ايران - مولف اين كتاب، بر خلاف بعضي مولفان مسلمان كه جنبه هاي اخلاقي و سياسي موضوع را در منابع اسلامي و جوامع مسلمان پر رنگ مي كنند و جنبه هاي حقوقي را ناديده مي گيرند، كوشيده است همه جنبه هاي جايگاه حقوقي غير مسلمانان را در بافت خاص خودش ببيند و هم وظايف و هم حقوق آن ها را، آن گونه كه در منابع اسلامي بازتاب پيدا كرده، بررسي كند تا مانع اصلي رعايت حقوق غير مسلمانان و احترام به آنان به عنوان شهروند به خوبي شناخته شود. در انتها يك استراتژي يا تغيير رويكرد، به مثابه اجتهاد نوين، براي بهبود وضع حقوقي غير مسلمانان پيشنهاد شده است و...