تخفیف ویژه!
کد شناسه :93484

گتسبي بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گتسبي بزرگ - صحنه نمايش تصويري آرماني است از وقايعي كه در پس زمينه اي اغراق شده و افسانه اي اتفاق مي افتد و در آن، عناصر تماشايي كار جاي زيبايي تغزلي نثر توصيفي «فيتزجرالد» را گرفته اند. البته نماد و استعاره راكه نقش مهمي در رمان دارد، مي توان به شكل هاي مختلف نشان داد. من اين را به عهده كارگردانان مي گذارم كه داستان را به صلاحديد خود با سبكي ساده يا پر پيچ و تاب نمايش دهند. جهان نمايش مجموعه اي است از متن هايي كه براي صحنه نمايش يا درباره آن نوشته شده اند. انواع نمايشنامه چه براي اجرا و چه صرفا براي خوانده شدن، از جمله نمايش نامه هايي با اقتباس از آثار ادبي يا سينمايي و نيز متن هاي نظري در حوزه درام و نقد آثار نمايشي، در اين مجموعه جاي مي گيرند و...