تخفیف ویژه!
کد شناسه :93477

از كوچه رندان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از كوچه رندان - اين جا از كوچه رندان چه مي جويم؟ راه تازه اي به شناخت حافظ. جايي كه در مسجد و خانقاه ردپايي از وي باقي نمانده باشد نشانش را شايد در كوچه رندان بتوان يافت. اما كسي كه مي گويد (حافظم در مجلسي دردي كشم در محفلي) آن اندازه زرنگي دارد كه در كوچه رندان هم خود را از چشم هاي كنجكاو بوالفضولان پنهان دارد. با اين همه تحقيق كه در احوال وي كرده اند، با اين همه تفسير كه بر اشعارش نوشته اند، هنوز كه مي داند وقتي از عشق و شراب صحبت مي كند مقصودش شوق و مستي اهل راز است يا شراب و شاهد شيراز؟ در شعر او همه چيز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار. اما تا وقتي كه او را جز در اين غزل ها نمي توان جست و...