تخفیف ویژه!
کد شناسه :93476

كنترل احساسات، زندگي بهتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كنترل احساسات، زندگي بهتر - هدف اين كتاب، كمك به شما براي رسيدن به وضعيتي است كه بتوانيد موفق شويد. وقتي موفق مي شويد، عملكردتان به بهترين سطح ممكن ارتقا مي يابد. هر چه بيش تر موفقيت كسب كنيد، مغزتان بهتر فعاليت مي كند و به طور مستمر خلاق تر و زيرك تر و روشن فكرتر مي شويد. وقتي كامياب مي شويد، در محل كار بهتر مي توانيد فعاليت كنيد و در خانه نيز تعامل بهتري خواهيد داشت. سلامت تان بهبود مي يابد و بيش تر از زندگي خود لذت مي بريد. هنگامي كه شكوفايي را احساس مي كنيد، سطح استرس تان پايين مي آيد، چون اعتماد و احساس تسلط بر نفس شما بيش تر مي شود. ذهن د اراي اعتماد به نفس و مسلط مي تواند هنگام موفقيت، آشفتگي تان را مهار كند و...