تخفیف ویژه!
کد شناسه :93475

جامعه شناسي مدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جامعه شناسي مدرن - كتاب حاضر كه دروسي در جامعه شناسي است اصلا با اين هدف طراحي شده كه مكملي براي كتاب درسي مرجع ما بنام معرفي جامعه شناسي باشد و اصول حاكم بر سازمان كلي موضوع جامعه شناسي نيز به تفضيل در مقدمه آن كتاب توضيح داده شده است. با اين حال اميدواريم دروس مندرج در اين كتاب هم به طور مستقل و به سهم خودشان براي آشنايي با متون و مطالبي كه خاستگاه جامعه شناسي را تشكيل مي دهند سودمند واقع شوند و...