تخفیف ویژه!
کد شناسه :93466

شهر زيباي افلاطون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شهر زيباي افلاطون - مقدمه ناشر: آنچه در اين کتاب آمده است در اصل برگرفته از يادداشت هايي است که در دوران دانشجويي در هاروارد براي مقالات درسي و سمينارهايي که در بخش مطالعات بين النهرين، بخش هند شناسي و بخش ايرانشناسي تشکيل مي شد، تهيه کرده بودم و در همان سال ها برخي از آن ها در تهران به صورت مقالاتي در مجله سخن و سخنراني هايي در انجمن فرهنگ ايران باستان به زبان پارسي منتشر شده بود. چندي بعد انجمن فرهنگ ايران باستان از من خواست که مجموع مطالبي را که به طور پراکنده انتشار يافته با ترتيب و تنظيم نو و افزودن مطالب توضيحي و تکميلي به صورت کتاب يا رساله اي درآورم. من خود پيشتر در اين خيال بودم، ولي چون بسياري از يادداشت ها و منابع مربوط به موضوعات مورد گفتگو را در آمريکا نزد يکي از دوستان همدرس به امانت سپرده بودم، ناگزير در سفري کوتاه به کمبريج بازگشتم و پاره اي از نوشته ها و عکسبرداري هاي پيشين را از او گرفتم. مدت دو ماه در تابستان ???? در گوشه اي که از سالهاي پيش در کتابخانه وايدنر هاروارد در اختيارم بود به اين کار پرداختم و مطالب گردآوري شده را به صورتي که ملاحظه مي شود درآوردم. در بازگشت به ايران نوشته ها را به انجمن فرهنگ ايران باستان سپردم و به هزينه انجمن در تابستان سال ???? به چاپ رسيد و...