تخفیف ویژه!
کد شناسه :93464

هايدگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هايدگر - مجلد حاضر ردي از يك مباحثه ي فراموش نشدني را با خود دارد. اين مباحثه 5 فوريه 1988 در دانشگاه هايدلبرگ برگزار شد، در آمفي تئاتر بزرگ 13 سالن كنفرانس جديد كه به رويدادهاي استثنايي اختصاص داشت و در اين مناسبت ژاك دريدا، هانس -گئورگ و فيليپ لاكو - لابارت را دور هم جمع كرده بود. اين كنفرانس با عنوان هايدگر: دامنه ي فلسفي و سياسي انديشه او برگزار شد. هايدگر در سال 1933 خطابه اش را درباره دانشگاه در امپراتوري رايش جديد ايراد كرد كه در واقع بازتابي از خطابه ي رياست مشهور او بود و بر سازش فكري و سياسي او با نظام ناسيونال سوسياليستي مهر تاييد مي زد، همان نظامي كه هايدگر شش سال پس از انتشار (هستي و زمان) حمايت غير قابل درك يا دست كم غير منتظره اي از آن كرده بود و...