تخفیف ویژه!
کد شناسه :93462

ذن و هنر شاد زيستن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ذن و هنر شاد زيستن -كتاب حاضر اثر «كريس پرنتيس» حاصل زندگي، مطالعه و تجربيات نويسنده درباره حقايق ناب مشرق زمين و به طور خاص آموزه هاي بوداست. اين اثر به بيش از 20 زبان در سراسر دنيا ترجمه و منتشر شده است. نويسنده اين كتاب به دور از تعاليم سخت گيرانه و بعضا خارج از طاقت آيين ذن، با اتكا بر خط مشي فكري ذن به ما مي آموزد كه چگونه با تغييرات اجتناب ناپذير و حوادث زندگي سازگاري پيدا كنيم و با بنا كردن اصول و فلسفه شخصي مبتني بر اين آموزه ها، آرامش ذهن و زندگي شادتري را تجربه كنيم و...