تخفیف ویژه!
کد شناسه :93461

همزيستي با كرونا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همزيستي با كرونا - با ظهور اين ويروس منحوس بسا آن چه براي ما عادي شده است بايد غير عادي شود و آن چه غير عادي است بايد عادي شود. از اين منظر ناگزير بايد سبكي ديگر براي مديريت زندگي خود برگزينيم كه با شرايط جديد همخوان و همراه باشد و اين آرزوي نامعقول و ناممكن را كه روزي از شر اين ويروس هايي كه هر بار خود را هوشمندانه تر و مقاوم تر و پيچيده تر ظاهر مي كنند راحت خواهيم شد. امروزه يكي از پيامدهاي گريزناپذير ظهور كرونا ويروس نامرئي، ترس و اضطراب ناشي از گرفتار شدن به آن است كه موجي از نگراني و دلهره فزاينده را در ميان افراد جامعه ايجاد كرده است و...