تخفیف ویژه!
کد شناسه :93457

يك گفت وگوي سه نفره درباره ضميرخودآگاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك گفت وگوي سه نفره درباره ضميرخودآگاه - در آخرين كتاب گفت و گوي سه نفره، شاهد تقابل ديدگاه مادي گرا و ذهن گرا هستيم. نويسنده همچون دو اثر قبلي از همين مجموعه، با رويكردي بي طرف بستري براي پيوندديدگاه هاي ظاهرا مغاير درباره تجربه و آگاهي فراهم مي كند. «گرچن ويروب»، استاد فلسفه با نگرش مادي گرا آگاهي و ذهن را بخشي از دستگاه عصبي مي داند و در جهت انكار جسم و ذهن بر مي آيد، اما بر مبناي ادعاي خودش توضيح نمي دهد مغز به عنوان ابژه اي مادي كه فضا را اشغال مي كند چطور مي تواند ذهن را كه ماهيتش فكر كردن است، در خود جاي دهد و...