تخفیف ویژه!
کد شناسه :93437

خرس از راه رسيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرس از راه رسيد - روزي روزگاري در دل جنگل بزرگي، رودخانه اي جريان داشت. كسي نمي دانست قرار است چه اتفاقي در اين رودخانه بيفتد. در اين كتاب خرس و دوستانش با ماجراهاي جالب و خواندني رو به رو مي شوند و سعي مي كنند با همكاري يكديگر راه حلي پيدا كنند. گرچه حيوانات تفاوت هاي بسياري با هم دارند، اما هنگام مشكلات به كمك هم به دنبال رفع چالش و رسيدن به آرامش هستند. در اين كتاب كودكان مي آموزند با وجود همه ي تفاوت هايي كه با هم دارند، مي توانند در كنار يكديگر و با همكاري و هم فكري هم، زندگي آرام تري را تجربه كنند، تصميم بهتري بگيرند و براي حل چالش هل چاره اي بينديشند و...