تخفیف ویژه!
کد شناسه :93436

هزار و يك شب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هزار و يك شب - هزار و يك شب - اين مجموعه كه در دو جلد ارائه شده، متشكل از صد ها داستان و قصه متفاوت كه از زبان انسان، جن، دد و دام سخن مي گويد و خيلي از آن ها هيچ به واقعيت نزديك نمي باشند، چرا كه اساسا قصه جز خيال نيست، اگر جز اين بود قصه گفته نمي شد. اين كتاب از قصه هاي ايراني است كه در صد ها سال پيش نگارش شده كه از دنيايي تماما خيال و وهم انگيز سخن مي گويد و هيچ وجود خارجي ندارد. از دنيايي سخن مي گويد كه تماما از سحر و جادو و طلسم گذر مي كند و خواننده را در هاله اي از ابهام فرو مي برد و به اين فكر مي كند كه اين چيز ها متعلق به دنياي او نمي باشند و...