تخفیف ویژه!
کد شناسه :93432

بازار و دولت در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بازار و دولت در ايران - علاوه بر موشكافي هاي بديع در انواع ارتباطاتي كه هويت بازار را در ايران مي سازد، كتاب حاضر را مي توان تشريك مساعي جدي اي دانست در مبحث ناظر بر فاعليت سياسي گروه هاي اجتماعي و نهادهاي سياستگذاري كه همواره هم از جذاب ترين و هم از مناقشه انگيزترين مباحث معطوف به مطالعه نظريه ها و تجارب دوران هاي گذار در جامعه شناسي سياسي بوده است خواه به صورتي تدريجي و در شكلي اصلاحي خواه با شتاب و در شكلي انقلابي. اين كتاب، اولا تلاشي است براي محك زدن ديدگاه هاي مرسوم در مورد نقش سياسي بازار از طريق طرح پرسش ناظر بر فاعليت پررنگ سياسي بازار از اعتراض به قرارداد رژي تا انقلاب 1357 در مقايسه با نقش منفعل وي پس از آن و...