تخفیف ویژه!
کد شناسه :93430

دولت هاي علوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دولت هاي علوي - اهميت كتاب بيش از هر چيز در جامعيت تاريخي و شمول گسترده تنوعات و افتراقات ميان دولت ها و دسته بندي مذهبي است به گونه اي كه مي توان آن را دايره المعارفي مختصر در موضوع مذكور دانست. نويسنده شصت دولت علوي را از عثماني تا كنون، از علويان آناتولي تا علويان عرب و ساير دولت هاي دوستدار اهل بيت از فاطميان و اسماعيليه بر محور محبت و ارادت آنان به ائمه معصوم گردآورده و بررسي كرده است. كتاب به ويژه از نظر پرداختن به تنازعات ميان عثماني و صفويان در ايران براي خوانندگان ايراني واجد شرايط است و...