تخفیف ویژه!
کد شناسه :93421

سرير شيشه اي-امپراطوري طوفان هاجلد5 بخش1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرير شيشه اي-امپراطوري طوفان هاجلد5 بخش1 - بخشي از متن - «الينا» دست آزادش را در فضاي خالي بين شان بالا آورد. جادوي خام درونش در هيبت آتش و آب بين انگشتانش رقصيد، بعد پيچ و تاب خورد و به يخ بدل شد. هر چند، جادويش مثل جادوي پدرش چاهي بي انتها از قدرت نبود و در قياس با آن، چشمه اي ناچيز به حساب مي آمد كه از مادر به ارث برده بود. الينا تكرار كرد: ما نمي تونيم توي اين جنگ پيروز بشيم. چهره ي گوين در نور جادوي خاموش روشن شد و ادامه داد: اما مي تونيم شكست رو يه كم به عقب بيندازيم. ظرف يكي دو ساعت مي تونم از دره رد بشم. بعد انگشتانش را مشت و جادو را خاموش كرد و...