تخفیف ویژه!
کد شناسه :93419

صلاح كار و من خراب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب صلاح كار و من خراب - «مريم احمدي شيرازي» در آموزش و پرورش معلم بوده و از آغاز شكل گيري طرح آموزش خانواده در انجمن مركزي اوليا و مربيان به عنوان مدرس رسمي آموزش و پرورش شناخته شده است. دغدغه ي كار فرهنگي براي خانواده ها، او را برآن داشت تا در سال 1377 به همراه همسرش، «سيامك جولايي» موسسه مادران امروز را بنا نهد كه هدف آن افزايش سطح آگاهي خانواده ها به منظور ايجاد ارتباط هاي بهتر در خانواده و جامعه است. ارائه نزديك به چهل عنوان طرح درس براي خانواده و اجراي آن ها، ارائه برنامه هايي نو براي آموزش خانواده ها در سراسر ايران، از جمله برنامه ي ( راه دور) در موسسه مادران امروز، از ديگر فعاليت هاي فرهنگي اوست. مريم احمدي شيرازي همچنان مي آموزد و مي آموزاند و...