تخفیف ویژه!
کد شناسه :93416

هزينه خشونت خانگي براي جامعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هزينه خشونت خانگي براي جامعه - خشونت را فشار فيزيكي يا رواني و اجتماعي به منظور قرار دادن ديگران در وضعيتي بر خلاف خواسته شان، تعريف و آن را به انواعي از جمله خشونت جسمي، روحي، جنسي و خشونت در زبان تقسيم بندي كرده اند. خشونت از سطح فرد تا ساختارها، از سطح خرد تا كلان و از كف خيابان در نزاع كلامي و رفتاري دو راننده تا دعواي سران قدرت در جامعه ، همه و همه نشان گر وجود بحراني در جامعه است كه در چند دهه اخير تشديد شده است و مانند يك سيل عظيم در حركت است. خشونت خانگي به عنوان نوع خاصي از خشونت تابع علل مختلفي در جامعه است كه پيامدهاي ويرانگري براي فرد قرباني و جامعه دارد و...