تخفیف ویژه!
کد شناسه :93414

پيژامه ي همينگوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پيژامه ي همينگوي - مادرم درباره ي هواي دلچسب كاليفرنيا حرف مي زد. ظهر روز يكشنبه هفت دسامبر بود و ناهار مي خورديم، راديو روشن بود. به مادرم گفتم: بعد از ظهر تعطيل كنيم و براي تفريح به شهر برويم. مادرم كه انگار در عالمي ديگر سير مي كرد، گفت: خيلي خب، مي رويم. چهار ماه آزگار است كه پسرم، جگر گوشه ام به سربازي اعزام شده. روزي كه رفت و از ما جدا شد، هيچ وقت از يادم نمي رود. گفتم: به چند تا از دوستان مان در اوكلند سر مي زنيم، بعد هم به سينما مي رويم. «پاپا» تو هم دلت مي خواهد بيايي؟ پدر سرش را تكان داد و گفت: نه حوصله ندارم. در خانه مي مانم و...