تخفیف ویژه!
کد شناسه :93377

همراه با احمد محمود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب همراه با احمد محمود - عوامل و عناصر بسياري دست به دست هم مي دهند تا شرايط براي تكوين اثري ادبي مهيا شود. همان طور كه براي بروز خلاقيت فردي نويسنده نيز، وجود شرايطي كه بستگي به موقعيت، نوع بينش و تفكر جامعه دارد، لازم و ضروري است؛ تا آن چه كه (من) وجودي او ناميده مي شود، تجلي يابد. از اين رو، هيچ محصول ادبي را نبايد بدون در نظر گرفتن شرايطي كه در آن متولد و پرورده شده، غير قابل ارزيابي است. اين شناخت نامه، طرح همه سويه شرايط عيني و ذهني پيراموني «احمد محمود» مي پردازد و...