تخفیف ویژه!
کد شناسه :93365

چشمه هاي بيدار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشمه هاي بيدار - كتاب حاضر مجموعه جستارهاي ايران شناسي است و به سه بخش تقسيم شده است. بخش نخست شامل جستارهايي درباره مهم ترين جشن هاي ايراني است. بخش دوم دربرگيرنده مطالبي پيرامون فرهنگ و اساطير ايراني و بخش سوم شامل جستارهايي درباره ماني و كيش مانوي است. گفتارهاي نخست را جشن هاي ايراني تشكيل مي دهند. نويسنده در اين اثر كوشيد تا با نگاهي تازه به چند جشن مهم ايراني درنگرد، نه اين كه صرفا از ديدگاه مردم شناختي و فرهنگ عامه به آن ها بپردازد و...