تخفیف ویژه!
کد شناسه :93364

مورد كاوي هاي مديريت برند در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مورد كاوي هاي مديريت برند در ايران - ازگام هاي نخستين اما الزامي در يادگيري و همچنين تدريس هر علم، از جمله مديريت برند، اعتماد به كاربردي بودن آن علم است شيوه كيس استادي يا مورد كاوي از مهم ترين ابزارهاي نيل به اين هدف است. اما تحليل كيس هاي خارجي، آن چنان موجب افزايش علاقه و درگيري ذهني دانشجويان و علاقه مندان علم برند نمي شود. بر همين اساس كتاب حاضر با توجه به برندهاي ايراني و با توجه به شرايط بازار ايران تدوين شده است. همچنين مهم ترين خصوصيتي كه در انتخاب و نگارش كيس ها رعايت گرديده، جذابيت آن ها براي مخاطبين است و...