تخفیف ویژه!
کد شناسه :93363

سرمايه داري پلتوفرمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرمايه داري پلتوفرمي - «نيك سرنيچك» نويسنده اي آمريكايي است كه هم اكنون در كالج كينگ لندن، اقتصاد ديجيتال تدريس مي كند. او در حوزه هاي روانشناسي، فلسفه و اقتصاد تحصيل كرده و در سال 2013 از رساله دكتري خود با عنوان بازنمايي پيچيدگي مواد ساخت سياست جهاني دفاع كرده است. وي هم اكنون با دانشگاه هاي سيتي و وست مينستر همكاري دارد. «سرنيك» را به همراهي با نظريه هاي سياسي شتاب گرايي و اقتصادپس از كميابي مي شناسند و...