تخفیف ویژه!
کد شناسه :93354

دنياي كوانتوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دنياي كوانتوم - مشکل اينجاست که طبيعت به اينکه ما دوست داريم هر چيزي چگونه باشد، علاقه‌اي ندارد. به‌عبارت ساده، همه تصورات ما از واقعيت، نسبيت، عليت، اراده آزاد و فضا و زمان نمي‌تواند هم‌زمان درست باشد. اما کدام‌يک اشتباه است؟ اساساً اگر صورت ظاهري فيزيک کوانتومي را پذيرفته ‌باشيم، حداقل يکي از دو اصل پذيرفته‌شده دنياي کلاسيک را بايد کنار بگذاريم. يکي از آنها «واقعيت» است، اين ايده که هر جسم داراي خواصي است که اين ويژگي‌ها بدون اينکه اندازه‌گيري شوند هم وجود خواهند داشت. اصل ديگر «موضعيت» است، اصلي که بر اساس آن، در جهان هيچ شيئي نمي‌تواند بلافاصله ـ سريع‌تر از نور ـ بر جرم ديگري تأثير بگذارد. از آنجا که تمام شواهد موجود بيانگر اين است که نقض محدوديت سرعت کيهاني تاکنون ديده نشده‌، از نظر اکثر فيزيک دان‌هاي کوانتومي، اصل واقعيت است که بايد کنار گذاشته ‌شود. حتي وقتي مي‌آموزيم که چگونه عجايب مکانيک کوانتومي را تحت کنترل درآوريم، باز هم واقعاً نمي‌توانيم در مورد معني اين نظريه به توافق نظر برسيم