تخفیف ویژه!
کد شناسه :93349

هوو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هوو - حل کردن معماي رفتن حبيب بيش تر از رفتنش درگيرم کرده بود.جوابي که شايد تا به دست نياوردن آن نمي توانستم به آرامش برسم. ماجرا را ساده نمي ديدم و حبيب هم نتوانسته بود آن را براي من ساده کند و شايد نمي خواست. هر چه که بود در ميدان تقابل من و معما، فعلا شکست خورده بودم. اما شک ندارم که حل اين مسئله، من را وارد مرحله جديدي از زندگي مي کرد و چه بسا که اين تغييراز حالا هم آغاز شده بود. حس کنجکاوي را مدت ها بود که به اين قدرتمندي درونم احساس نمي کردم و اين حال را مديون حبيب هستم. بعضي ها نبودشان از بودن شان عزيز تر است و...