تخفیف ویژه!
کد شناسه :93344

روان شناسي مصرف كننده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روان شناسي مصرف كننده - روانشناسي دانشي است که ما را در شيوه نگرش به رفتارهاي مصرف کنندگان و دريافتن رفتار آن ها هدايت مي کند. آن چه متخصصان اين علم به دنبال آن هستند، فهم رفتارهاي گوناگون است و تلاش مي کنند تا به وسيله پژوهش هاي علمي، علت بروز رفتارها را روشن نمايند مديران موفق در حوزه بازاريابي و فروش از روانشناسي جهت رفاه و آسايش مصرف کنندگان استفاده مي کنند. اين علم باعث درک رفتار مصرف کننده براي ايجاد ارتباطات بازاريابي مناسب مخاطبان مي شود و...