تخفیف ویژه!
کد شناسه :93336

روباه ناقلا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روباه ناقلا - در يك جنگل سرسبز روباهي زندگي مي كرد كه از اذيت كردن ديگران خوشش مي آمد. او خودش را از همه بهتر مي دانست و هميشه هركس را مي ديد از او عيبي مي گرفت و قاه قاه مي خنديد.البته او فقط حيوانات كوچك و ضعيف تر از خودش را مسخره مي كرد. حيوانات كوچك جنگل ديگر از دست اين كار روباه خسته شده بودند و...