تخفیف ویژه!
کد شناسه :93306

روزنامه خاطرات بهمن ميرزا بهاالدوله

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روزنامه خاطرات بهمن ميرزا بهاالدوله - بخش مهمي از تاريخ معاصر کشور ما به دوره قاجاريه اختصاص دارد که خوشبختانه در طي دو دهه اخير بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان عرصه تاريخ معاصر قرار گرفته است. کتاب حاضر حاصل تصحيح روزنامه خاطرات شاهزاده «بهمن ميرزا بهاالدوله» است که وقايع مربوط به (شوال ???? تا جمادي الثاني ???? ق) را شامل مي‌شود. اين خاطرات به صورت روزبه‌روز تحرير شده و هيچ روزي از قلم نيفتاده است. اين اثر به‌ويژه از اين نظر حائز اهميت است که از دوره يادشده روزنامه و يادداشت خاطرات ديگري در دست نيست. رفت و آمد هرروزه نويسنده در دربار ناصري، و حضور وي در بطن بسياري از رويدادها نيز بر اهميت کتاب افزوده است و...